Anebyhus

ALoCo


Anebyhus

Anebyhusgruppen har tyvärr gått i konkurs den 25 augusti 2023.

Fram till januari 2023 togs nya hus fram i nära samarbete med Anebyhusgruppens projekteringsteam.
Anebyhusgruppen påverkades negativt av den snabba förändringen av bostadsmarknaden under hösten och vintern 2022.
Konkursen gör att de nya husen tyvärr inte kommer ut på marknaden i nuläget.
Förhoppningen är att företaget återuppstår och kan leverera fina och prisvärda hus även i framtiden.

Fokus 153 H i / i samarbete med Annie Rupnik och Ulrica Segehem - Anebyhusgruppen - Juli 2022 - Visualisering 3Design

Fokus 153 H i / i samarbete med Annie Rupnik och Ulrica Segehem - Anebyhusgruppen - Juli 2022 - Visualisering 3Design

Fokus 133 + / i samarbete med Annie Rupnik och Ulrica Segehem - Anebyhusgruppen - Juli 2022 - Visualisering 3Design

Fokus 133 + / i samarbete med Annie Rupnik och Ulrica Segehem - Anebyhusgruppen - Juli 2022 - Visualisering 3Design

Kungsljus / i Samarbete med Ida Jogre och Ulrica Segehem - Anebyhusgruppen - Juli 2022 - Visualisering 3Design

Kungsljus / i Samarbete med Ida Jogre och Ulrica Segehem - Anebyhusgruppen - Juli 2022 - Visualisering 3Design