Kilen Ronneby

ALoCo


Kilen Ronneby

Utveckling och projektering av nytt bostadskvarter med 84 hyresrätter på Kvarteret Kilen i Ronneby.
P-garage under gård med 44 P-platser.

Partnering: PEAB och RonnebyHus.

Genomförande 2019-2021

Tre byggnadskroppar är placerade runt en överbyggd gård.
Byggnaderna är fyra, fem och sex våningar med den lägsta delen mot söder.
Kvarteret öppnar sig mot ån.
Alla lägenheterna har inglasade stora balkonger eller uteplatser.
Lägenheterna har utsikt över ån eller in mot staden.

Byggnaderna är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver / Sweden Green Building Council

Ansvarig arkitekt från Områdesutveckling, Detaljplan, Projektutveckling, Byggprojektering samt Uppföljning under genomförandefasen.
2015-2021

Projektgrupp:
Ansvarig arkitekt: Anders Larsson – ALoCo
Arkitektsamarbete: Christian Tranberg.
Projektering: Christian Andersson – Ambiocc
Konstruktion: Fabian Almfeldt – Kåver & Mellin
Byggherre: Peter Persson – RonnebyHus
Projektledare: Mats Du Bar – RonnebyHus
Entreprenör: PEAB
Projektledare: Martin Niemann – PEAB
Arbetsledare: Julia Nilsson – PEAB
Arbetsledare: Stefan Johansson – PEAB

Partnering genom Urkraft / Mattias Johnasson

Utsikt över gården.

Utsikt över gården.

Utveckling och projektering av nytt bostadskvarter med 84 hyresrätter på Kilen i Ronneby. Partnering: PEAB och RonnebyHus. Visualisering av 3DVision

Utveckling och projektering av nytt bostadskvarter med 84 hyresrätter på Kilen i Ronneby. Partnering: PEAB och RonnebyHus. Visualisering av 3DVision

Översikt. Visualisering av 3dVision

Översikt. Visualisering av 3dVision

Kilen i Ronneby. Visualisering av 3dVision

Kilen i Ronneby. Visualisering av 3dVision

Kilen sett från Fridhemsvägen

Kilen sett från Fridhemsvägen

Portiken från gården

Portiken från gården

Portik mot gården

Portik mot gården

Materialmöte med precision - Danskt tegel - Tysk aluminium

Materialmöte med precision - Danskt tegel - Tysk aluminium

Tegel från Tegelmäster

Tegel från Tegelmäster