BTH BIB

ALoCo


BTH BIB

BTH-BIB övre plan

En del av projektet med nytt huvudcampus var att ge bibliotekt på BTH ett nytt spännande innehåll och nya funktioner som kunde öka studenterans trivsel och motivation. Ombyggnads och inredning- sprojektet utfördes i samarbete med Abako i Göteborg samt med fokusgrupp och studenter på BTH.
Planarkitektutbildningen på BTH önskade att få bättre kreativ miljö som kunde skapa ökat samarbete mellan studenterna. En ny ateljé med stora möjligheter till reglering av dagsljus och stor flexibilitet blev en del av den nya studiemiljö. Även nya designstudios ska- pades för planarkitekterna.
En multifunktionell sal som kunde lösa högskolans mång aktivi- teter fick sin form i nära samarbete med BTH. Denna används för föreläsningar, mässor, konferenser, cermonier, invigningar, konsert- er, fester mm samt även för andra publika kulturevenemang.

BTH-BIB övre plan

Projektet är utfört i samarbete med
Abako arkitekter i Göteborg.
Projektgrupp;
Anders Larsson
Ansvarig byggnadsarkitekt
Jonas Fränne
Projektledning
Ulla Gustafsson
Ansvarig inredningsarkitekt Abako
Birgitta Holmström
Inredningsarkitekt Abako
Elin Bergqvist
Inredningsarkitekt Abako

Sittplats i hålet

Sittplats i hålet

Integrerad terminal

Tidskriftsavdelning på nedre plan.
Havsutsikt.


Projekt

Blekinge Tekniska Högskola

BTH Byggnad J

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH BIBLIOTEK

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH NAVET Informationsbyggnad

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH Ateljé - Tillbyggnad

Blekinge Tekniska Högskola

IKEA och Skanska tillsammans

BoKlok koncept

IKEA och Skanska tillsammans

Kv Sparre Karlskrona

Seniorhus Brf Bataljonen

Kv Sparre Karlskrona

Blekinge Tekniska Högskola

Vargstyrning

Blekinge Tekniska Högskola

Stortorget Karlskrona

Restaurang NIVÅ

Stortorget Karlskrona

Gräsvik Karlskrona

Kontor

Gräsvik Karlskrona

Ölands Folkhögskola

Måltidens Hus

Ölands Folkhögskola

Helsingborg

Gustavslund Bostäder

Helsingborg

Pantaholmen Karlskrona

Garvaren Utredning Detaljplan

Pantaholmen Karlskrona

Skeppsbrokajen 1 Karlskrona

Kontorshus

Skeppsbrokajen 1 Karlskrona

Landstinget Blekinge

Ny vårdcentral

Landstinget Blekinge