BTH

ALoCo


BTH

BTH Navet

Entrébyggnad för Blekinge Tekniska Högskola med reception,information,mötesrum. Ett nav som förbinder högskolans olika delar.
Byggnaden är utförd i massivträkonstruktion med passivhusteknik och prestanda.
Solfångare och solceller samt vindkraftverk ger energi.
Fasaden är klädd med lister i Cederträ.

Projektgrupp:
Anders Larsson
Ansvarig arkitekt
i samarbete med
Tranberg Arkitekter
Köpenhamn
Christian Tranberg
Turid Nolsøe Mohr
Mark Hansen

Landskapsarkitekter:
Kragh & Berglund
Köpenhamn
Jonas Berglund
Kim Madsen

Projektledning:
Projektbyggaren
Jonas Fränne

Miljökonsult
WSP
Robert af Wetterstedt

Entreprenör JSB

Bild: Åke E-son Lindman

Ursula, Bengt, Anders

Navet belönades med
Karlskrona Kommuns arkitekurpris 2010
Pressbild:
Rektor Ursula Hass
Vd Kruthusen Bengt Lingman
Arkitekt Anders Larsson

Interiör. Bild: Åke Eson Lindman

Interiör. Bild: Åke Eson Lindman

2010-Fasad med ribbor av cederträ. Fungerar som solavskärmning.

2010-Fasad med ribbor av cederträ. Fungerar som solavskärmning.

2016-Cedeträ har utsatts för väder och vind i 6 år och blivit silvergrå.

2016-Cedeträ har utsatts för väder och vind i 6 år och blivit silvergrå.

Modellfoto Tranberg

Modellfoto Tranberg


Projekt

Blekinge Tekniska Högskola

BTH Byggnad J

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH BIBLIOTEK

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH NAVET Informationsbyggnad

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH Ateljé - Tillbyggnad

Blekinge Tekniska Högskola

IKEA och Skanska tillsammans

BoKlok koncept

IKEA och Skanska tillsammans

Kv Sparre Karlskrona

Seniorhus Brf Bataljonen

Kv Sparre Karlskrona

Blekinge Tekniska Högskola

Vargstyrning

Blekinge Tekniska Högskola

Stortorget Karlskrona

Restaurang NIVÅ

Stortorget Karlskrona

Gräsvik Karlskrona

Kontor

Gräsvik Karlskrona

Ölands Folkhögskola

Måltidens Hus

Ölands Folkhögskola

Helsingborg

Gustavslund Bostäder

Helsingborg

Pantaholmen Karlskrona

Garvaren Utredning Detaljplan

Pantaholmen Karlskrona

Skeppsbrokajen 1 Karlskrona

Kontorshus

Skeppsbrokajen 1 Karlskrona

Landstinget Blekinge

Ny vårdcentral

Landstinget Blekinge