BTH J

ALoCo


BTH J

BTH byggnad J ALoCO

Undervisningsbyggnad
12.600kvm.
Innehåller stor multisal, 6 föreläsningssalar, restaurang, serverhall samt lokaler för forskning och administration.
Dubbelglasfasad med intelligent klimatskärm samt närvarostyrning i alla rum.
Materialval enligt SundaHus Klass A och B.
Klassning GULD enligt Miljöbyggnad.

Alla bilder Åke Eson Lindman.
Lindman Photography

BTH byggnad J ALoCO

Projektgrupp:
Anders Larsson
Ansvarig arkitekt
i samarbete med
Tranberg Arkitekter
Köpenhamn
Christian Tranberg
Turid Nolsøe Mohr
Mark Hansen

Landskapsarkitekter:
Kragh & Berglund
Köpenhamn
Jonas Berglund
Kim Madsen

Miljökonsult
WSP
Robert af Wetterstedt

Campus Gräsvik 6 Blekinge Tekniska Högskola är den första nybyggnaden som erhållit klassen GULD enligt Miljöklassad Byggnad. September 2010
Sweden Green Buliding Council

BTH Byggnad J Gården

Entreprenör PEAB
Projektering A-trio / Anders Thor
Projektledning.Projektbyggaren /
Mats Persson / Jonas Fränne
Konstruktion Byggkonstruktion Syd
Mikael Svensson

Magnesit

Magnesit

Föreläsningssal

Föreläsningssal

Från gården mot havet

Från gården mot havet


Projekt

Blekinge Tekniska Högskola

BTH Byggnad J

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH BIBLIOTEK

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH NAVET Informationsbyggnad

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH Ateljé - Tillbyggnad

Blekinge Tekniska Högskola

IKEA och Skanska tillsammans

BoKlok koncept

IKEA och Skanska tillsammans

Kv Sparre Karlskrona

Seniorhus Brf Bataljonen

Kv Sparre Karlskrona

Blekinge Tekniska Högskola

Vargstyrning

Blekinge Tekniska Högskola

Stortorget Karlskrona

Restaurang NIVÅ

Stortorget Karlskrona

Gräsvik Karlskrona

Kontor

Gräsvik Karlskrona

Ölands Folkhögskola

Måltidens Hus

Ölands Folkhögskola

Helsingborg

Gustavslund Bostäder

Helsingborg

Pantaholmen Karlskrona

Garvaren Utredning Detaljplan

Pantaholmen Karlskrona

Skeppsbrokajen 1 Karlskrona

Kontorshus

Skeppsbrokajen 1 Karlskrona

Landstinget Blekinge

Ny vårdcentral

Landstinget Blekinge